• Opzegging lidmaatschap. 

  De voorbereidingen voor het seizoen 2022-2023 zijn al voorzichtig begonnen. Voor de Technische Commissie is het prettig om te weten met hoeveel leden we het nieuwe seizoen in zullen gaan. Dus mocht u aan het eind van het seizoen willen stoppen, de vorm van uw lidmaatschap veranderen, of iets anders, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Mocht u van vereniging veranderen, zorg er dan voor dat de verschuldigde contributie voldaan is. Zo niet dan wordt uw overschrijving geblokkeerd. Uiteraard geldt voor iedereen dat aan het eind van het seizoen de contributie betaald moet zijn.

  Wanneer opzeggen?

  In de Statuten artikel 7 lid 5 (goedgekeurd door de leden op de ALV van 21 maart 2022) is het volgende opgenomen: opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Nu loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni. Officieel betekent dat, dat u voor 1 juni moet hebben opgezegd.

  Hoe op te zeggen?

  Dat kan: door een briefje te sturen naar de ledenadministratie, Sparrengaarde 17, 2742 DM Waddinxveen. Per mail mag ook ledenadministratie@korbis.nl   Opzeggen bij de coach c.q. trainer kan dus niet!! Je mag natuurlijk wel tegen je trainer zeggen dat je stopt. Verder stellen we de reden van de opzegging op prijs, omdat wij als vereniging daar wellicht van kunnen leren.

  Elk seizoen gaat het wel één of twee keer mis en komt het bedankje na de opzegtermijn binnen met alle vervelende gevolgen van dien. Korbis moet u dan toch de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening brengen. De Bond stelt namelijk dat iedereen die op 1 juli in het ledenbestand staat vermeld, automatisch lid is voor het nieuwe seizoen en brengt de daarbij behorende kosten in rekening.