• Afgelopen weekend bereikte ons opnieuw een verdrietig bericht. Hetty Lesschen, de vrouw van Thale Lesschen en moeder van Erwin en Marc Lesschen is overleden.

    Naast zijn werk voor de ledenadministratie, het veld beheer en andere vrijwilligerswerk wat Thale voor onze vereniging doet, heeft hij ook vele jaren de intensieve zorg voor Hetty op zich genomen. De lege plaats die zij nu achterlaat is daarmee erg groot.

    Wij wensen Thale en zijn zoons heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.