• De eerste week korfbal is weer een feit. Het was weer fijn om zoveel levendigheid te zien op het veld. Voor de jeugd tot 12 was het niet veel anders. Voor de teams met jeugd vanaf 13 jaar was het af en toe echt een zoektocht om op 1,5m te korfballen, maar de kop is eraf! Het is weer fijn om elkaar te zien en samen te kunnen sporten. Zaterdag aanstaande zullen we als bestuur en TC ook kijken naar de mogelijkheid om weer te starten met de 18+ spelers. Ook zullen we evalueren of alle maatregelen die we hebben genomen ook werken. 
   
  Coördinatoren
  Nu we weer zijn gaan sporten, moeten we ons ook aan een hoop regels houden. We hebben bijvoorbeeld coördinatoren nodig. Twee per tijdvak. We zijn heel dankbaar dat al een aantal tijdvakken goed zijn gevuld en daarmee de eerste trainingen door konden gaan. Echter, voor volgende week zijn nog lang niet alle tijdvakken gevuld. Dat betekent, dat als er geen coördinator gevonden kan worden, de trainingen van die avond niet door kunnen gaan. Voor de aankomende twee weken staan de diensten al open voor de coördinatoren. Mogelijk komen er nog nieuwe tijden bij als we na 1 juni nog doorgaan met trainen. Dus wilt u uw steentje bijdragen, vul uw naam dan hier in:
   
  (link is op te vragen bij het bestuur)  
   
  Coronabesmetting
  Naast dat het trainen weer heel leuk is, komen we ook soms ingewikkelde kwesties tegen. Zo is er iemand op het terrein geweest die een paar dagen later verschijnselen kreeg van Corona. We hebben in overleg met de GGD/ bestuur en TC besloten om het team waarin getraind is, er voor deze week uit te halen. Het team / ouders/ coördinator van dat tijdstip zijn via een persoonlijke mail ingelicht. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 
   
  Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@korbis.nl
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Het bestuur