• Informatie voor nieuwe leden

  Korfbal is een teamsport voor elk seizoen. Met een veld- en zaalcompetitie kan er het hele jaar door gekorfbald worden. Korfbal is een gemengde sport, de enige ter wereld. Kinderen vanaf ongeveer 5 à 6 jaar beginnen spelenderwijs met korfbal. Hoe ouder ze worden hoe meer het spel korfbal de sport korfbal wordt. Op dat moment komt ook de keuze, prestatiegericht of minder prestatiegericht spelen aan de orde. Ook is er ruimte voor recreatief bezig zijn. Kortom: Korfbal, voor elk wat wils!

  De ruim 225 leden spelen ongeveer iedere zaterdag hun wekelijkse wedstrijd. De overige avonden van de week wordt er getraind. De selectieteams trainen twee keer per week. De overige teams één keer per week. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni en kent een veld- en een zaalseizoen. Tijdens het veldseizoen, dat loopt van augustus tot en met oktober en van maart tot en met mei, wordt er gespeeld en getraind op het veld aan de Dreef, sportpark de Sniep. De vereniging heeft één kunstgrasveld.

  In sporthal De Dreef wordt de zaalcompetitie, van november tot en met februari, afgewerkt.
  Korbis is echter niet zomaar een korfbalvereniging. Er worden jaarlijks ook tal van activiteiten georganiseerd. Een greep uit die activiteiten: feesten, spelletjesmiddagen, sinterklaasfeest. Verder worden er ook ieder jaar toernooien georganiseerd, zoals het ouder-kind-toernooi.

  Praktische wetenswaardigheden seizoen 2019-2020

  Lidmaatschap

  Leeftijd

  Contributie

  Senioren

  (vanaf 19 jaar)

  € 298

  Junioren

  (van 16 t/m 18 jaar)

  € 263

  Aspiranten

  (van 12 t/m 15 jaar)

  € 228

  Pupillen

  (van 6 t/m 11 jaar)

  € 193

  Welpen

  tot en met 5 jaar

  € 158

  Oproeplid

   

  € 170

  G - Leden

   

  € 110

  Trainingsleden  

  € 120

  Duo-trainingslid

   

  € 140

  Recreanten   € 120

  Donateur/ 50 Euroleden

   

  € 50

  Niet spelende Bondsleden

   

  € 50

  T.a.v. oproepleden het volgende:
  Oproepleden zijn die leden die INCIDENTEEL ingezet worden om af en toe een wedstrijd te spelen. Dus leden die niet structureel in een team ingedeeld zijn.

  T.a.v. niet spelende leden:
  Dit zijn leden die geen wedstrijden spelen en ook niet zelf meetrainen.

  T.a.v. de hoogte van de contributie van nieuwe leden die aangemeld worden tijdens het lopende seizoen:
  Tot en met 31 oktober; 100%
  Na 1 november; 75%
  Na 1 januari; 50%
  Na 1 maart; 25%

  Voor nieuwe jeugdleden (pupillen) geldt dat hierop een korting wordt gegeven van 50% over de contributie die over de eerste 3 maanden verschuldigd is. Per seizoen € 24,13.

  Korting voor een vierde lid uit een gezin, € 25,00 per seizoen.

  Korting voor meer dan vier leden uit een gezin, €  75,00 per seizoen.

  Korting bij een blessure langer dan 6 maanden 50% over de contributie eerst volgend seizoen.

  Korting bij een blessure tussen 4 en 6 maanden 35% over de contributie eerst volgend seizoen.

  Aan het begin van de competitie ontvangt u van de begeleider van het team een rijschema. Hierop kunt u gemakkelijk zien wanneer van u wordt verwacht dat u rijdt. Dit geldt overigens alleen voor de jeugd en de junioren. Bij de senioren wordt dit schema door de spelers of coaches geregeld. 

  Het inschrijven van nieuwe leden gebeurt met een aanmeldformulier. Gaat men competitie spelen, dan een goed gelijkende foto bijvoegen om te scannen voor de digitale spelerskaart. De foto krijgt men terug. Zelf scannen mag ook, waarna u de foto opstuurt naar ledenadministratie@korbis.nl. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in de kantine en kan worden ingeleverd bij de begeleider van een team, of bij Thale Lesschen, Sparrengaarde 17, die de ledenadministratie verzorgt.

  Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 1 mei worden opgezegd. Gebeurt dit niet dan is men automatisch lid voor het nieuwe seizoen waarvoor nieuwe contributie verschuldigd is. Wordt het lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd, dan moet toch de contributie voor het gehele seizoen worden voldaan.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  De op het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens zijn nodig om te kunnen korfballen en worden ook gebruikt voor het voeren van de financiële administratie. De gegevens worden opgeslagen in Sportlink. De KNKV (korfbalbond) maakt voor de ledenadministratie landelijk gebruik van dit systeem. Een aantal leden binnen WKV Korbis heeft een inkijkfunctie in Sportlink. De ledenadministratie en de wedstrijdsecretaris kunnen met een inlogode en wachtwoord gegevens invoeren en muteren

  Jeugdleden tot en met 15 jaar kunnen niet zelf hun gegevens wijzigen in Sportlink. Dat kan alleen door de ouder/verzorger. Van belang is daarbij dat het e-mailadres van de ouder/verzorger correct in Sportlink staat vermeld en dat de ouder/verzorger zich geregistreerd heeft via de speciale app. Verder moet de ouder/verzorger aangeven of dochter/zoon gefotografeerd mag worden, voor bijvoorbeeld een team- of kampioensfoto of tijdens aan andere WKV Korbis activiteit. 

  Wilt u meer informatie over het aanmelden van uw kind(eren) of uzelf? Neemt u dan vrijblijvend contact op met aanmelden@korbis.nl