• Wat is de Club van 50?
  De Club van 50 is een groep mensen die WKV Korbis een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van €50,- per persoon (of tweetal) doneert. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt op voorstel van de Club van 50 aan projecten besteed, die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Waar wij dan zoal aan denken:

  • Terrasmeubilair
  • Opknappen van de kantine/kleedkamers
  • Een digitaal scorebord
  • Clinics van (top)korfballers
  • Extra geld voor jubileum
  • Speeltoestellen voor de jeugd
  • Bussen voor speciale wedstrijd
  • Keukenapparatuur
  • Voorstellen, ingebracht door leden van de Club van 50

  Wie kunnen er lid zijn van de Club van 50?
  Uiteraard de leden en oud-leden van Korbis, maar ook ouders/familie van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die Korbis een warm hart toedragen. Ook bedrijven kunnen lid worden van de Club van 50. Kortom, iedereen is welkom.

  Heb ik inspraak in de uitgaven en plannen?
  Als u ideeën hebt, kunt u die voorstellen aan de leiding van de Club van 50. Het bestuur kan ook voorstellen doen. Op de website, in een apart inloggedeelte, kunt u stemmen op de projecten. Het bestuur van Korbis en de leiding van de Club van 50 nemen uiteindelijk de beslissing. Als er genoeg animo voor is, kunnen er ook vergaderingen gepland worden.

  Hoe kan ik lid worden? 
  U kunt lid worden door een e-mail te sturen naar clubvan50@korbis.nl. Vervolgens ontvangt u meer informatie over het betalen van de bijdrage en de plannen van de Club van 50. 

  Met vriendelijke groet,

  De initiatiefnemers van de Club van 50

  Remco Sliedrecht
  Dick Visser