• Zoals we al eerder bekend hebben gemaakt, gaat de Algemene LedenVergadering van 18 mei niet door vanwege de coronacrisis. We vinden het als bestuur wel belangrijk dat we een ALV hebben, omdat we o.a. drie nieuwe bestuursleden willen laten benoemen. We hebben daarom besloten om de ALV te houden op maandag 22 juni om 19.30u. DIt zal een online vergadering worden. Hoe dit zal gaan verlopen hoort u later. Wel willen we erbij zeggen dat deze vergadering rechtsgeldig is en de stemming van de ALV dus ook doorslaggevend is. We hopen dat we in november weer bij elkaar kunnen komen in de kantine om met elkaar te spreken over onze vereniging. 

     
    met vriendelijke groet,
     
    het bestuur